Νέα

Μαντιναδες η ιστορια τους.

2012-01-20 21:38
Οι μαντινάδες εμφανίστηκαν στην Κρήτη, σύμφωνα με τους ιστορικούς, κατά τον 15ο αιώνα, την περίοδο της Ενετοκρατίας. Οι Κρητικοί επηρεάστηκαν από τους Ενετούς ποιητές και την ευρωπαϊκή ποίηση και άρχισαν να χρησιμοποιούν την ομοιοκαταληξία, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι τότε. Καθοριστική φαίνεται...

Σημείωση επισκεπτών

2012-01-20 19:08
Η ιστοσελίδα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς που λατρεύετε την Κρητηκή μουσική και οι μαντινάδες.